הקדמה

 1. התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.
 2. אתר סימפון סלולר הינו אתר תדמית ומכירות אינטרנט המשרת את כלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במבצעים שונים.
 3. רשאים להשתתף במכירות בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים קבועה בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין" סימפון סלולר" לכל דבר ועניין.
 5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 6. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 7. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר המוצג.

אחריות על מוצרים
פירוט האחריות על המוצרים באתר מופיע בכל דף מוצר. מוצר אשר לא מפורט בו אחריות משמע המוצר באחריות בסיסית לתקופה של שלושה חודשים.
אחריות על המוצרים תקפה להבטחת פעילותם התקינה ולא כוללת שבר, חבלה או כל נזק אחר שנגרם למוצר ע"י הלקוח או מי מטעמו. האחריות אינה
כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש לא נכון.

  1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

  מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981:
  ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מתאריך הרכישה, כל עוד לא נעשה שום שימוש במוצר, והוא באריזתו המקורית.
  לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימושו/או הותקנו.

 1. אופן הרכישה באתר

  1. במשך הליך ההרשמה ימלא כל משתתף את כתובת הדוא"ל שלו ויידרש לרשום סיסמא, לאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
  2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה".
   לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע סימפון סלולר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה והתשלום ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
  4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
  5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי סימפון סלולר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של סימפון סלולר לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.
   במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
  8. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראו סימפון סלולר ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .
 2. אספקת המוצרים

  1. סימפון סלולר תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לסניף הדואר הקרוב, בזמן הנקוב בטופס המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
   סימפון סלולר תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
  2. סימפון סלולר לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
   1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
   2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
   3. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
  3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית המוצר ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 3. דמי משלוח והתקנה

  1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר/סל הקניות.
  2. במכירה בתשלומים רשאית סימפון סלולר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
  3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בטופס המכירה וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף.
  4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
 4. אבטחת מידע ופרטיות

  1. סימפון סלולר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
  2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי תעשה טלפונית בלבד, מספרי כרטיסי האשראי אינם נשמרים במחשבי החברה.
 5. כללי

  1. הנהלת סימפון סלולר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
  2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את סימפון סלולר.
  3. סימפון סלולר אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. יחד עם זאת סימפון סלולר אינה מתחייבת כי הקישורים (LINKS) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
  4. סימפון סלולר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז סימפון סלולר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית.
  5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
  6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של סימפון סלולר.
  7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם סימפון סלולר.
  8. רישומי המחשב של סימפון סלולר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  9. נפלה טעות בתיאור ו/או במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את סימפון סלולר.
 6. אמינות סימפון סלולר

  1. סימפון סלולר מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה סימפון סלולר לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.
  2. לכל מכירה המתבצעת באתר קיים תיעוד מלא.
 7. אחריות כללית

  1. סימפון סלולר נוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת סימפון סלולר ו/או הנובעות מכח עליון, סימפון סלולר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  2. סימפון סלולר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הקבוצתית ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  3. סימפון סלולר עשה כל שביכולתה על מנת לשמור על פעילות התקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו, אך מעצם טבעה של רשת האינטרנט, תקלות תקשורת, תקלות רשת ומחשבים, מחיקת נתונים ועוד הפרעות ותקלות מכל סוג שהן, עלולות להיות תקלות שונות אשר עקב כך, סימפון סלולר אינה מתחייבת על כך שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
  4. בכל מקרה של חילוקי דעות או מחלוקת כלשהי, הנתונים הרשומים בבסיסי הנתונים של אתר סימפון סלולר הם הקובעים בלבד.
  5. הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהה נתונה אך ורק לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו.
  6. התקנון עודכן ביום 06/03/2018 וניתן לשינוי בכל עת ע"י סימפון סלולר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא שום צורך במתן הודעה מראש.איסוף עצמי מהחנות – קלאוזנר 2, רעננה – ללא עלות

   סימפון שולחת את מוצריה לכל רחבי הארץ,

   המשלוחים נעשים באמצעות שרותי משלוחים (עד 7 ימים מיום ההזמנה) – בעלות של 9 ₪
   **לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עימו מועד האספקה, יישא בעלות של משלוח חדש.

   מועדי אספקת המשלוחים: ימים א' עד ה' בין השעות 8:00 ל- 17:00.

   *במקרה של שינוי בכתובת האספקה (לאחר קליטת ההזמנה באתר) ייתכנו עיכובים בהגעת המשלוח.

בכל עניין צרו אתנו קשר